ORL ambulancia II

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej polikliniky, č. dverí 018

Lekári:

Doc. MUDr. Milan Krošlák, CSc., MUDr. Dagmar Srnková, MUDr. Radovan Barák, MUDr. Hafez Badeeb

Sestrička:

Oľga Šolcová

Tel.č:

02/48234 718
Prestávka 12.00 - 12.30