Ortopedická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 116

Lekári:

MUDr. Štefan Radulov

Sestrička:

Viera Kočiová

Tel.č:

02/ 59 54 2466