Pacientov lekárok Nemečkovej a Chudej z Nemocnice Staré Mesto prevzal Ružinov

Celú zdravotnú dokumentáciu pacientov imunológie a alergiológie z ambulancie MUDr. Chudej a MUDr. Nemečkovej (Nemocnica Staré Mesto) prevzala MUDr. Jaroslava Orosová, ktorá pôsobí na Klinike pneumológie a ftizeológie I SZU a UNB v Nemocnici Ružinov.
Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie MUDr. Orosovej sa nachádza v pavilóne D, 3. poschodie, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava. 
Kontakt: 02/48234943