Pamätná miestnosť v Nemocnici Staré Mesto

pm17
Obrázok ku správe: Pamätná miestnosť v Nemocnici Staré Mesto

Nemocnica Staré Mesto kontinuálne už 155 rokov napĺňa svoje poslanie. Poskytuje zdravotnú starostlivosť, podieľa sa na výučbe budúcich aj už pracujúcich  lekárov, ako aj všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov.  Námestník pre zdravotnú starostlivosť v Nemocnici Staré Mesto, MUDr. Vladimír Kostka, MPH., MHA.,  pri príležitosti 155. výročia inicioval myšlienku vytvorenia miesta, ktoré by pripomínalo bohatú históriu tejto nemocnice. Vytvoril miesto zobrazujúce historické skutočnosti a súvislosti v ktorom sú umiestnené dobové fotografie a historické artefakty, ktoré sa v minulosti v nemocnici používali. Pamätná miestnosť sa nachádza v priestoroch nemocničnej knižnice a hlavným cieľom vytvorenia bolo sprostredkovanie bohatej histórie nemocnice, mladej nastupujúcej generácii.