Poďakovanie doc. MUDr. Filipovi Danningerovi, CSc. za jeho doterajšiu prácu

Danninger
Obrázok ku správe: Poďakovanie doc. MUDr. Filipovi Danningerovi, CSc. za jeho doterajšiu prácu

Po dlhoročnom pôsobení na pozícii vedúceho lekára Centra pre transplantáciu pečene na Chirurgickej klinike SZU a UNB v Nemocnici akad. L. Dérera sa po vzájomnej dohode s riaditeľom UNB, MUDr. Alexandrom Mayerom, PhD., MPH, MHA a prednostom Chirurgickej kliniky SZU a UNB, MUDr. Ivan Brychta, PhD, rozhodol ukončiť pracovný pomer. Veľmi si vážime korektný prístup pána docenta Danningera s ktorým sme sa k 1.6.2022 rozlúčili.

Vážený pán docent ďakujeme za vaše doterajšie úsilie a pracovné nasadenie, intenzitu odborného a organizačného úsilia v prospech kliniky a v neposlednom rade by sme radi ocenili Váš profesionálny prístup k pacientom a tiež personálu. Súčasne by sme chceli zdôrazniť úctu a poďakovať sa za úsilie, ktoré ste venovali odboru transplantácie pečene. Vážime si Vašu precíznu prácu a snahu o rozvoj transplantačného programu. Svoje nové poznatky a skúsenosti z transplantácie pečene ste prezentovali na mnohých prednáškach na domácich i zahraničných fórach. Nadviazali ste mnohé kontakty s európskymi spoločnosťami pre transplantáciu pečene. Za toto všetko Vám patrí naše úprimné poďakovanie.

„Milý Filip ďakujem ti za dlhoročné, odborné pôsobenie v Nemocnici akad. L. Dérera a do ďalších rokov ti želám najmä pevné zdravie a pohodu v kruhu svojich najbližších.“

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA

riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava