Prítomnosť sprievodnej osoby počas pôrodu

Vzhľadom na časté otázky týkajúce sa prítomnosti osoby počas prirodzeného pôrodu v aktuálnej epidemiologickej situácii (koronavírus) vás chceme ubezpečiť, že situácia sa na našich troch gynekologicko-pôrodníckych klinikách v tomto ohľade nemení. Prítomnosť sprievodnej osoby počas pôrodu je i naďalej povolená a pokiaľ si budúca mamička počas prirodzeného pôrodu želá prítomnosť osoby, bude jej vyhovené.  Zdravotnícky personál však z bezpečnostných dôvodov musí najskôr zmerať teplotu sprevádzajúcej osobe, pokiaľ nebude teplota zvýšená a tiež za podmienky, že sa sprevádzajúca osoba v posledných 14 dňoch nenachádzala v krajinách s výskytom koronavírusu COVID 19, bude jej prítomnosť pri pôrode povolená.

Prosím všetkých, ktorých sa to týka, aby toto opatrenie rešpektovali, pretože je to v záujme bezpečnosti budúcej mamičky aj našich zdravotníkov.

ZÁKAZ NÁVŠTEV NA VŠETKÝCH KLINIKÁCH A ODDELENIACH PLATÍ I NAĎALEJ.

 

Ďakujeme za pochopenie