Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

„Žiť šťastne a robiť šťastným okolie.”
Obrázok osobnosti: Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Prednosta I. gynekologicko- pôrodníckej kliniky  LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo 
 
 
Osobné údaje
- narodený 23. 08. 1952
- ženatý
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1970 - 1976 LF UK Bratislava, všeobecné lekárstvo
1980 SZU, Bratislava, atestácia z gynekológie a pôrodníctva, 1. stupeň
1982 SZU, Bratislava, atestácia z gynekológie a pôrodníctva, 2. Stupeň
1987 docent
2002 profesor
2007 špecializácia reprodukčná medicína
 
 
Profesijné zameranie
- gynekológia, pôrodníctvo, reprodukčná medicína
Zamestnanie a odborná činnosť
1976 - 1980 asistent, LF UK
1980-1987 odborný asistent, LF UK
1987 – 2002 docent
1996-doteraz prednosta I. gynekologicko- pôrodníckej kliniky  LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a 
Metoda
 
Členstvo
Lieková komisia ŠÚKL
Kategorizačná komisia MZ SR – predseda komisie pre gynekologiká