Psychiatrická ambulancia konzultačná a dispenzarizačná

Nemocnica Staré Mesto

Blok E, 3. poschodie

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

Č.d./kl./amb.DeňLekárHodiny
č.dv. 102 /kl. 348Po - Pia Doc.MUDr.J.Pečeňák,CSc.termín vyšetrenia
MUDr.I.André, PhD.po dohode s lekárom
MUDrl. V. Horváthová
MUDr.Ľ.Izáková, PhD.
MUDr. S. Ondrušová
MUDr. Ľ. Jalč
MUDr. P. Janík, PhD.
MUDr. M. Turček, PhD.
MUDr. M.Králová, PhD.
Doc.MUDr.V.Kořínková,CSc.