Šance na záchranu životov stúpli, kostnú dreň chce darovať rekordný počet ľudí

IMG_1897
Obrázok ku správe: Šance na záchranu životov stúpli, kostnú dreň chce darovať rekordný počet ľudí
Priemerný vek darcu je 33 rokov a hlásia sa viac ženy.
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zaznamenala počas uplynulého poldruha roka enormný nárast zaevidovaných dobrovoľníkov v Národnom registri darcov kostnej drene (NRDKD), ktorý je jej súčasťou, a to o 110%. Na Slovensku sa tak významne zvýšila pravdepodobnosť nájdenia vhodného nepríbuzného darcu pre pacientov v s leukémiou, či iným život ohrozujúcim ochorením krvi. Stále však zaostávame za Nemeckom alebo Českom. 

Kým na začiatku roka 2016 vyhľadávali pracovníci  z Kliniky hematológie a transfuziológie (KHaT) LF UK, SZU  a UNB  vhodných darcov krvotvorných buniek len spomedzi 6 700 zaregistrovaných Slovákov, dnes už vyberajú zo 14 100 darcov.

 „Ukazuje sa, že ľudia majú záujem nezištne pomôcť chorým, len potrebujú o tejto možnosti a jej význame vedieť viac. Vďaka množstvu ochotných darcov zásadne stúpli šance na záchranu ľudských životov, veríme,  že motivujú aj ďalších,“ uviedol generálny riaditeľ UNB Miroslav Bdžoch. Priemerný vek darcu je 33 rokov a hlásia sa viac ženy. 

Na náraste darcov sa významne podieľa celoslovenská osvetová kampaň Máte slinu, zásluhou ktorej získala UNB vlani aj nový genetický analyzátor – sekvenátor na vyšetrenie transplantačných znakov HLA metódou. Vďaka nemu možno najpresnejšie vyšetriť imunogenetickú zhodu medzi pacientom a  darcom, čo je základom pre úspešnú transplantáciu. Väčšina pacientov potrebuje pomoc práve od cudzích ľudí, pretože šanca na zhodu so súrodencom je len štvrtinová. 

„Výber darcov  robíme na takej špičkovej kvalitatívnej úrovni, že výsledky nepríbuzenských transplantácií sa blížia k tým súrodeneckým. Od januára sme spravili už 20 takýchto náročných výkonov, čo je jasný nárast, keďže dosiaľ to bolo v priemere 30 ročne,“ uviedol zástupca prednostu KHaT a hlavný odborník MZ SR pre hematológiu a transplantáciu krvotvorných buniek doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD. KHaT je jediným akreditovaným pracoviskom na vykonávanie všetkých typov transplantácií kmeňových krvotvorných buniek u dospelých v SR. V tejto oblasti má 28-ročnú tradíciu. 

Darcovia sú najčastejšie zo zahraničia, najmä z Nemecka. Medzi nepríbuznými ľuďmi je totiž obrovské množstvo kombinácií tkanivových antigénov a pravdepodobnosť nájdenia vhodného darcu je preto pomerne malá.

„Naším cieľom je vytvoriť čo najväčšiu národnú databázu dobrovoľných darcov, aby sme vyhľadávali prioritne v ňom a v zahraničí až v druhom slede. Podľa počtu obyvateľov by mal mať slovenský register 20 až 25 tisíc dobrovoľných darcov,“ uviedla prednostka KHaT prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Transplantáciu potrebujú najčastejšie ľudia s akútnou leukémiou a mnohopočetným myelómom. Darcom krvotvorných buniek môže byť zdravý človek vo veku 18 až 45 rokov. Stačí vyplniť prihlášku do registra a prísť na vyšetrenie krvi, alebo poslať vzorku slín. Darovanie je anonymné.

Kostná dreň - krvotvorné tkanivo, ktoré sa nachádza v dutine najmä veľkých a plochých kostí. Vytvára červené a biele krvinky a krvné doštičky, ktoré sa následne vyplavujú do krvi. Červené krvinky prenášajú kyslík do tkanív, biele zabezpečujú obranu organizmu proti infekciám a krvné doštičky sa podieľajú na zastavení krvácania.