Sono brucha

Nemocnica Staré Mesto

Lekári:

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., MUDr. Emoke Šteňová, PhD., MUDr. Katarína Kováčová, PhD., MUDr. Ingrid Jurkovičová, PhD.

Sestrička:

Tel.č: