Tlačové správy, oznamy a aktuality

titulna foto

Otvorenie nemocničnej lekárne v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Verejná nemocničná lekáreň spustila svoju prevádzku aj v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Pacientom a návštevníkom nemocnice bude slúžiť v pracovné dni od 7:30 do 16:30 hod. Verejná lekáreň UNB v Nemocnici Ružinov ponúka širokú dostupnosť registrovaných a individuálne pripravovaných liekov, doplnk…

zobraziť viac

titulná foto

Otvorenie nemocničnej lekárne v Nemocnici Ružinov

Po otvorení verejnej nemocničnej lekárne v Nemocnici akademika L. Dérera, spustila svoju prevádzku aj lekáreň v Nemocnici Ružinov. Pacientom a návštevníkom nemocnice bude slúžiť v pracovné dni od 7:30 do 16:30 hod. Verejná lekáreň UNB v Nemocnici Ružinov ponúka širokú dostupnosť registrovaných a…

zobraziť viac

titulná foto

Univerzitná nemocnica Bratislava otvorila svoju prvú verejnú lekáreň

V priestoroch Nemocnice akademika L. Dérera spustila svoju prevádzku, prvá verejná lekáreň Univerzitnej nemocnice Bratislava. Pacientom a návštevníkom nemocnice bude slúžiť v pracovné dni od 7:30 do 16:30 hod. Ide o rozšírenie existujúcej nemocničnej lekárne o nové oddelenie – oddelenie výdaja pr…

zobraziť viac

20180503_075610

Svetový deň čistých rúk v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk, ktorý je  Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený na 5. mája sa v Univerzitnej nemocnici Bratislava konalo osvetové podujatie s cieľom upozorniť na potrebu zvýšenej hygieny pri návšteve nemocnice. Návštevníci nemocnice mali možnosť si počas Sveto…

zobraziť viac

titulná foto

58. Dérerov memoriál

V poradí už 58. Dérerov memoriál sa konal v priestoroch Ministerstva zdravotníctva a ako každý ročník, tak aj tento bol bohatý na odborné prednášky z oblasti internej medicíny a s bohatou účasťou poslucháčov a prednášajúcich. Čestné predsedníctvo Dérerovho memoriálu malo svoje zastúpenie aj v …

zobraziť viac

titulna foto

Prvý ročník projektu "Predstav svoje oddelenie"

Projekt "Predstav svoje oddelenie" je pilotným projektom, ktorý je namierený na študentov stredných zdravotníckych škôl, medikov a študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorí sa po skončení štúdia môžu pracovne uplatniť v najväčšej slovenskej nemocnici. Aj prostredníctvom tohto projektu …

zobraziť viac

titulna foto

25. výročie transplantácií krvotvorných buniek

Klinika hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice Bratislava  slávi tento rok 25 rokov transplantácií krvotvorných buniek. Na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava (ďalej KHaT UNB) je najširší transplantačný program s najdlhšou históriou transplantácie kos…

zobraziť viac

titulna foto

Minulý týždeň sa konal už v poradí 26. Bárdošov memoriál

Univerzitná nemocnica Bratislava I. gynekologicko – pôrodnícka klilnika LF UK a UNB, Centrum reprodukčnej medicíny UNB v spolupráci so Slovenskou gynekologicko – pôrodníckou spoločnosťou organizovali už v poradí 26. Bárdošov memoriál, ktorý sa konal na pôde Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ant…

zobraziť viac

Nemocnica Ružinov

Počas Svetového týždňa glaukómu sa budú v Univerzitnej nemocnici Bratislava realizovať bezplatné merania vnútroočného tlaku

Svetový týždeň glaukómu sa začína 11. marca a potrvá do 17. marca. Jeho cieľom je upozorniť na riziká spojené s týmto ochorením, zdôrazniť potrebu prevencie a dodržiavania liečby. V uvedenom týždni otvoria svoje ambulancie pre záujemcov oční lekári z Univerzitnej nemocnice Bratislava a bezplatne …

zobraziť viac

titulná foto

Zrekonštruované priestory II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava dnes navštívila Rada riaditeľov UNB

Rada riaditeľov Univerzitnej nemocnice Bratislava navštívila priestory II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB. Spolu s prednostom kliniky prof. MUDr. Petrom Valkovičom, PhD. si prezreli novo-zrekonštruované priestory, ktoré sú vybavené infúznými stacionármi na ambulantné podanie liečby pri bolesti…

zobraziť viac