Tlačové správy, oznamy a aktuality

Kramare studenti

V Univerzitnej nemocnici Bratislava bude pomáhať 100 študentov

Do Univerzitnej nemocnice Bratislava, dnes nastúpilo 100 študentov prvého ročníka Inštitútu Fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, ktorí budú počas praxe pomáhať pacientom so základnou rehabilitačnou starostlivosťou. 50 študentov bude svoju prax vykonávať na jednotlivých …

zobraziť viac

titulna foto

Dr. Diego Gonzalez dnes na Klinike hrudníkovej chirurgie SZU UNB zrealizoval operáciu nádoru na pľúcach jedinečnou metódou Uniportálnej VAS lobektómie

V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa dnes vykonali dve operácie metódou Uniportálnej VAS lobektómie, ktorá bola na Slovensku prvýkrát zrealizovaná v roku 2013 na Klinike hrudníkovej chirurgie SZU UNB pod vedením tímu prednostu doc. MUDr. Ing. Miroslava Janíka, Phd. Inovátorom tejto metódy je Dr…

zobraziť viac

titulná foto

Konferencia hrudníkovej chirurgie

Dnes sa konal prvý deň dvojdňovej Konferencie hrudníkovej chirurgie, ktorej spoluorganizátorom je aj Klinika hrudníkovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity aUniverzitnej nemocnice Bratislava. Prvý deň konferencie sa konali prednášky, ktoré boli zamerané na tému "Uniporta…

zobraziť viac

titulná foto

Dnes sa za účasti ministra zdravotníctva Tomáša Druckera uskutočnilo slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaných priestorov II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB.

 Po rozsiahlej rekonštrukcii boli dnes slávnostne otvorené zmodernizované priestory gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Ružinove. V rámci rekonštrukcie boli kompletne prerobené sociálne zariadenia, sprchy sú vybavené bezbariérovým vstupom, vymenila sa podlaha, zriadila sa mliečna kuchynka. Rekonš…

zobraziť viac

titulna foto

71. ročník chirurgického dňa Kostlivého

I.chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice Bratislava v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Slovenskou chirurgickou spoločnosťou organizovala 71. ročník chirurgického dňa Kostlivého – najstaršieho česko-slovenského chirurgického kongresu.  …

zobraziť viac