Tonometria, refraktometria, ultrazvuk (USG)

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 51

Lekári:

Sestrička:

Danielová Erika

Tel.č:

02/48234 921
Obedňajšia prestávka: 12:30 - 13:00