Tonometria, refraktometria, ultrazvuk (USG)

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 51

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

02/48234 921
Obedná prestávka: 12.30-13:00