Transplantačná ambulancia II.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Nemocnica I.poschodie, č. dv. 137

Lekári:

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Dana Horváthová, MUDr. Firas Al Sabty, PhD., MUDr. Stanislava Kubalová

Sestrička:

Marcela Bánoczká

Tel.č:

02/ 68 67 2935