Transplantačné centrum

Transplantačné pracoviská v Nemocnici akad. L. Dérera – UNB:

 

Transplantácie obličiek:

Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB
Chirurgická klinika SZU a UNB

 

Transplantácie pečení:
Chirurgická klinika SZU a UNB

 I. Interná klinika SZU a UNB

 

Pre viac informácií kliknite na link príslušného pracoviska:
https://www.unb.sk/klinika-nefrologie-a-transplantacii-obliciek-lf-uk-a-unb/

https://www.unb.sk/chirurgicka-klinika-szu-a-unb/

https://www.unb.sk/i-interna-klinika-szu-a-unb/

späť