Transplantačné centrum

Transplantačné pracoviská v Nemocnici akad. L. Dérera – UNB:

 

Transplantácie obličiek:

Transplantačné centrum pre obličky ako súčasť Urologickej kliniky s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB

 

Transplantácie pečení:

Transplantačné centrum pre pečene ako súčasť I. Chirurgickej kliniky SZU a UNB a I. Internej kliniky SZU a UNB

 

Pre viac informácií kliknite na link príslušného pracoviska:

https://www.unb.sk/urologicka-klinika-lf-uk-szu-a-unb/

https://www.unb.sk/chirurgicka-klinika-szu-a-unb/

https://www.unb.sk/i-interna-klinika-szu-a-unb/

späť