UNB má ďalšie prvenstvo v realizácii unikátnych výkonov

IMG_6793
Obrázok ku správe: UNB má ďalšie prvenstvo v realizácii unikátnych výkonov

Lekári z Kliniky ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK, UNB opäť zrealizovali unikátny výkon a vylepšili techniku rekonštrukciu sánky a chrupu. Pred mesiacmi bol v Nemocnici Ružinov (Univerzitná nemocnica Bratislava) zoperovaný mladý muž, ktorému bol diagnostikovaný zhubný nádor v spodnej tvárovej časti. Lekári z Kliniky ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK, UNB sa zhodli na to, že je potrebné nádor vyoperovať a odstrániť značnú časť čeľuste aj s chrupom. V tomto prípade sa rozhodli pre inovatívne riešenie, ktoré má pre pacienta niekoľko výhod.

Pred operáciou je pacientovi vykonané CT vyšetrenie tváre a tiež dolných končatín (ihlica) z ktorých bude odobraná kosť, ktorá v tomto prípade poslúži na náhradu čeľustnej kosti, ktorá bude pacientovi odstránená. Unikátnosť tohto výkonu spočíva najmä v grafickom plánovaní, ktoré presne určí a naplánuje rekonštrukciu sánky v špeciálnom programe. Informatik – klinický inžinier dokáže s úplnou presnosťou graficky naplánovať rekonštrukciu chýbajúcej časti sánky pomocou kosti z dolnej končatiny. Po grafickom naplánovaní nasleduje 3D zhotovenie individuálneho modelu, reznej šablóny a rekonštrukčnej dlahy.

Výhodou tejto metódy je to, že v rámci jedného zákroku sme schopní vyoperovať nádor, nahradiť chýbajúcu časť sánky z kosti dolnej končatiny a zároveň do tejto kosti vložiť zubné implantáty. Jedná sa o mimoriadne náročný výkon, ktorý si vyžaduje obrovskú dávku nasadenia a profesionálny tím. Na Klinike ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK, UNB bolo týmto spôsobom úspešne zoperovaných už 45 pacientov.

„Tím lekárov pod vedením prednostu Ladislava Czaká dosahuje skutočne významné úspechy. Ako pracovisko majú prvenstvá v zavádzaní rôznych operačných zákrokoch a  sú priekopníkmi v moderných prevedeniach operácií s použitím najmodernejšej technológie. Samozrejme tieto úspechy sú významné a prinášajú so sebou prestíž a uznanie aj v celosvetovom meradle. Najviac, ale oceňujem zanietenosť celého tímu, ktorý má odhliadnuc od všetkých úspechov za najväčší cieľ predovšetkým prínos pre pacienta, ktorý je v tomto prípade nesporný,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

„Rekonštrukcie sánky prostredníctvom 3D zobrazenia má pre pacienta niekoľko výhod v porovnaní so štandardným spôsobom prevedenia tejto operácie. „Každý pacient je samozrejme individuálny, ale všeobecne môžeme povedať, že pri takomto spôsobe rekonštrukcie sánky je prevedenie presnejšie, dochádza k minimálnej mutilizácii pacienta a samotný operačný zákrok trvá menej, čo predstavuje nižšiu záťaž na pacienta. Môžem povedať, že dosahujem skutočne skvelé výsledky a aj samotná rekonvalescencia pacienta pri tak náročnej operácii je rýchlejšia a jednoduchšia,“ povedal prednosta kliniky MUDr. Ladislav Czakó, PhD.