Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita podpísali Dodatok k zmluve o spolupráci

Podpisanie Zmluvy hybrid. pracoviska
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita podpísali Dodatok k zmluve o spolupráci

Riaditeľ UNB, Alexander Mayer, dekan LF UK, Juraj Payer a rektor SZU, Peter Šimko podpísali Zmluvu o výberovom konaní na obsadzovanie prednostov špecializovaných výučbových pracovísk a tiež Zmluvu o praktickej výučbe na hybridných pracoviskách LFUK a SZU.

 

„Od podpisu Zmluvy o spolupráci s obomi inštitúciami sme zrealizovali výberové konania na všetkých našich klinikách, chýbali už len hybridné pracoviská. Po spoločných rokovaniach sme dospeli k dohode, ktorá je akceptovaná zo všetkých strán. V najbližších dňoch budú vyhlásené výberové konania na prednostov kliník a výučbových pracovísk, kde všetky tri strany dospeli k jednotnému pohľadu na podmienky a proces výberového konania“, povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.

 

Predstavitelia všetkých troch inštitúcií sa zhodli na tom, že transparentný a jednotný priebeh výberových konaní na pozície prednostov klinických pracovísk je kľúčový pre správne nastavenie výučby študentov, ale aj pre ďalší rozvoj jednotlivých pracovísk a vzájomnej spolupráce.