Univerzitná nemocnica Bratislava spustila robotické operácie

IMG_3957
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava spustila robotické operácie

Na I. ortopedicko – traumatologickej klinike LFUK, SZU a UNB v Nemocnici Ružinov zrealizoval tím lekárov pod vedením prednostu Andreya Šveca prvú roboticky asistovanú operáciu totálnej endoprotézy kolenného kĺbu pomocou technológie ROSA. Robot ROSA umožňuje presnú navigáciu a umiestnenie totálnej endoprotézy kolena. Výrazne zvyšuje presnosť operácie, vybalansovanie mäkkých častí kolena a tým zlepšuje dlhodobé výsledky takýchto operácií.

Robotického asistenta ROSA, Univerzitná nemocnica Bratislava zakúpila vďaka projektu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ. Z eurofondov tak Univerzitná nemocnica Bratislava nakúpila už takmer 2000 prístrojov a čoskoro dobuduje moderné, multifunkčné operačné sály.

„Naša nemocnica je popredným zdravotníckym zariadením s jedinečnými pracoviskami na ktorých sú realizované unikátne výkony. Toto všetko je možné iba vďaka výnimočným ľuďom - tímom zdravotníkov bez ktorých by medicína v našej nemocnici nikdy nenapredovala. Vykonávanie modernej medicíny je však závislé od výdatnej podpory prístrojového a technického vybavenia ku ktorému jednoznačne patrí aj robotická chirurgia, ktorá sa čoskoro rozšíri aj o ďalšiu technológiu s využitím pre rôzne operačné disciplíny,“ povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer.

Operácia kolena pomocou robotického asistenta ROSA umožňuje operatérovi významne personalizovať daný výkon pre každého pacienta. Pri totálnej endoprotéze zvyčajne operatér nahrádza poškodený kĺb pacienta implantátom a v takomto prípade je presnosť nevyhnutná.

„Spolu s mojimi kolegami sme zrealizovali už piatu operáciu pomocou robota ROSA, ktorý pacientom ponúka niekoľko benefitov ako je napríklad zvýšenie parametru presnosti osadenia implantátu a tiež rýchlejšie zotavenie. Tento moderný spôsob realizácie operačných výkonov má veľkú budúcnosť, je však dôležité nezabúdať na fakt, že prínos ľudského faktora v podobe lekárov je pri liečbe pacientov nenahraditeľný,“ dodal MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH, prednosta Ortopedickej kliniky v Nemocnici Ružinov.