Vertebrogénna ambulancia neurologickej kliniky, centrum pre neurodegeneratívne ochorenia CNS

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej polikliniky

Lekári:

MUDr. Ivan Gogolák, CSc., - vertebrogénna amb.
MUDr. Miroslav Lisý, Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc., PhD., MUDr. Viera Hančinová, MUDr. František Cibulčík, CSc., MUDr. Andrea Hergottová - centrum pre SM

Sestrička:

Tel.č:

02/48234754