Vyhlásenie výberového konania na prednostu Chirurgickej kliniky SZU a UNB v Nemocnici akad. L.Dérera

Univerzitná nemocnica Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu na Chirurgickej klinike SZU a UNB v Nemocnici akad. L.Dérera na Kramároch. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Výberové konanie - chirurgická klinika SZU a UNB