Vyhlásenie výberového konania na prednostu Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB v Nemocnici akad. L. Dérera

Univerzitná nemocnica Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB v Nemocnici akad. L.Dérera na Kramároch. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Výberové konanie - Klinika anestéziolológie a intenzívnej medicíny