Vyhlásenie výberových konaní Psychiatrická klinika SZU a UNB, Neurologická klinika SZU a UNB


Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkčného miesta prednostu Psychiatrickej kliniky SZU a UNB.
Psychiatrická klinika SZU a UNB - VK

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkčného miesta prednostu Neurologickej kliniky SZU a UNB.
Neurologická klinika SZU a UNB - VK