Vymenovanie prednostiek do funkcií

izakova
Obrázok ku správe: Vymenovanie prednostiek do funkcií

Riaditeľ UNB Alexander Mayer spolu s dekanom LF UK Jurajom Payerom navštívili Nemocnicu Staré Mesto, aby do funkcie prednostky vymenovali prof. MUDr. Máriu Šimaljakovú, PhD., MPH, MHA na Dermatovenerologickej klinike LF UK a UNB a tiež doc. MUDr. Ľubomíru Izákovú, PhD., na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB. Obom prednostkám srdečne gratulujeme.


šimlajakova