XLI ročník Červeňaského dní s medzinárodnou účasťou

IMG_0045
Obrázok ku správe: XLI ročník Červeňaského dní s medzinárodnou účasťou

Na počesť akademika Jána Červeňanského každoročne organizuje Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť národný kongres spoločnosti - Červeňanského dni.
Už 41. ročník Červeňanského dní sa konal tento rok. Tradične ho organizuje  Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť a tiež I. ortopedicko - traumatologická klinika LFUK UNB a SZU pri príležitosti stého výročia jej založenia.
Odborného kongresu sa zúčastnilo niekoľko významných hostí, nielen zo slovenského lekárskeho prostredia, ale svojou prednáškou obohatilo kongres aj niekoľko celosvetovo uznávaných odborníkov v oblasti ortopédia a traumatológie. 

Pri príležitosti stého výročia založenia I. ortopedicko – traumatologickej kliniky LFUK, UNB a SZU bola vydaná knižná publikácia 100 rokov od založenia I. ortopedicko – traumatologickej kliniky LFUK, UNB a SZU. Na obsahu knihy sa podieľal MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH, dlhoročný prednosta I. ortopedicko – traumatologickej kliniky LFUK, UNB a SZU a jeho spolupracovníci. „Ide o dielo na tvorbe ktorého sa podieľali takmer všetci starší pracovníci kliniky. Osobitne sa chcem poďakovať bývalému primárovi kliniky, MUDr. Petrovi Mareschovi, CSc. Za cenný prínos pri tvorbe tohto diela a samozrejme aj odchovancovi I. ortopedicko – traumatologickej kliniky LFUK, UNB a SZU, súčasnému prednostovi Ortopedickej kliniky LFUK Národného ústavu detských chorôb v Bratislave a prezidentovi SOTS prof. Milanovi Kokavcovi, PhD., MPH za plodnú spoluprácu,“ povedal MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH. 

Na kongrese vystúpil aj riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, ktorý sa poďakoval výboru za organizáciu s medzinárodnou účasťou a vyzdvihol dôležitosť takýchto stretnutí. „Moje osobné poďakovanie patrí prednostovi prvej ortopedicko-traumatologickej kliniky LFUK, SZU a UNB  Andreyovi Švecovi, ktorý už niekoľko rokov úspešne vedie jednu z najstarších ortopedických kliník a v súčasnosti špičkové pracovisko v celoslovenskom meradle.  Veľmi by som chcel vyzdvihnúť aj to, že klinika sa aktívne podieľa na vzdelávaní budúcich lekárov, v súčasnosti je základným výučbovým pracoviskom na Slovensku, kde je možné získať špecializáciu v odbore ortopéda,“ povedal MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA. 

Profesor Červeňanský mal niekoľko prioritných prínosov v slovenskej ortopédii. Celkovo Červeňanský publikoval 331 odborných prác a štyri monografie. Bol čestným členom československej, slovenskej, poľskej, bulharskej, juhoslovanskej a východonemeckej ortopedickej spoločnosti, členom SICOT, Royal Society Of Medicine, Academia Leopoldina v Halle a nositeľom mnohých iných vyznamenaní.