Zákaz návštev

Museli sme pristúpiť k preventívnemu opatreniu a z dôvodu zvyšujúcich respiračných ochorení sme zakázali návštevy. Zákaz návštev platí v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej a to na IV. Internej klinike LF UK a UNB, na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka SZU a UNB a na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny + JIS. V Nemocnici Staré Mesto sú zakázané návštevy na Kliinike neurológie LF UK, UNB. V nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch sú zakázané návštevy na: Klinike infektológie a geografickej medicíny, na Chirurgickej klinike, na Klinike úrazovej chirurgie, na Urologickej klinike a transplantačnom oddelení.  V nemocnici v Ružinove sú zakázané návštevy na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, na Oddelení klinickej onkológie, na Klinike hrudníkovej chirurgie.
Zákaz návštev platí do odvolania.