Oddelenie klinickej hematológie

Oddelenie klinickej hematológie pozostáva z dvoch samostatných úsekov:

1. Hematologická ambulancia - klinická hematológia
 

Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení krvi a krvotvorných orgánov. Na ambulancii podávame injekcie a infúzie liekov, realizujeme venepunkcie a vyšetrenie kostnej drene s mikroskopickým vyšetrením kostnej drene. Hematologická ambulancia vykonáva konziliárnu činnosť pre kliniky a oddelenia Nemocnice ak. L. Dérera v otázkach hematologických ochorení a problematike spojenej s hemosubstitúciou.
 

Krvná banka

Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom zabezpečuje predtransfúzne vyšetrenia v súlade so zásadami účelnej a bezpečnej hemoterapie. Pracovisko tvorí laboratórna časť a expedícia transfúznych liekov. Je umiestnená v nemocničnej časti na prvom poschodí.

Príjem vzoriek a objednávky transfúznych liekov vykonáva denne od 700 hod. do 1530 hod., počas ÚPS od 1530 hod. do 700 hod. a celodenne cez víkendy a sviatky.

Expredícia zabezpečuje:

 • príjem vzoriek krvi na predtransfúzne vyšetrenie
 • nákup transfúznych liekov
 • skladovanie transfúznych liekov
 • expedovanie transfúznych liekov
 • monitorovanie teplôt transfúznych liekov
 • reguláciu príjmu a expedície transfúznych liekov
 • vedenie dokumentácie súvisiacej s hemoterapiou

Imunohematologické laboratórium vykonáva:

 • vyšetrenie a overenie krvných skupín AB0 a RhD
 • vyšetrenie Rh fenotypu E, e, C, c, K, Cw
 • vyšetrenie antigénov iných skupinových systémov okrem AB0 a RhD
 • vyšetrenie priameho antiglobulínového testu
 • vyšetrenie skríningu antierytrocytových protilátok
 • vyšetrenie chladových antierytrocytových protilátok
 • špecifikácie antierytrocytových protilátok
 • titrácie antierytrocytových protilátok
 • vyšetrenia pri AB0 inkompatibilnej gravidite
 • vyšetrenia pri RhD a inoskupinovej inkompatibilnej gravidite
 • skúšky kompatibility
Oddelenie klinickej hematológie
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5 
Bratislava 833 05 

Primár: 02/ 5954 2615, eva.luptakova@kr.unb.sk
Vedúca laborantka: 02/5954 2511, lenka.matusicova@kr.unb.sk
Krvná banka-expedícia: 02/5954 2598

 
späť