Oddelenie klinickej hematológie

Oddelenie klinickej hematológie pozostáva z dvoch samostatných úsekov:

1. Hematologická ambulancia - klinická hematológia

Oddelenie vykonáva konziliárnu činnosť pre kliniky a oddelenia nemocnice v otázkach hematologických ochorení a problematike spojenej s hemosubstitúciou.

2. Krvná banka

Jej náplňou je skladovanie krvných prípravkov (liekov), dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných liekov v súlade so zásadami účelnej hemoterapie. Je umiestnená nad nemocničným vchodom na prvom poschodí.

Krvná banka vykonáva imunohematologické vyšetrenia: vyšetrenie krvných skupín, screening antierytrocytových protilátok, anti-Rh protilátky, skúšky kompatibility, priame antiglobulínové testy, titre chladových protilátok, vyšetrovanie fenotypu erytrocytov v Rh systéme.
Oddelenie klinickej hematológie
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5 
Bratislava 833 05 

Primár: 02/ 5954 2615, eva.luptakova@kr.unb.sk
Vedúca laborantka: 02/5954 2511, lenka.matusicova@kr.unb.sk
Krvná banka-expedícia: 02/5954 2598

 
späť