Urologické oddelenie

Urologické oddelenie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda je koncové urologické oddelenie poskytujúce komplexnú urologickú starostlivosť o pacienta v odbore urológia. Okrem managementu neonkologických urologických ochorení poskytujeme aj komplexnú diagnostiku a liečbu onkologických pacientov, v rámci oddelenia funguje onkourologická ambulancia. Operačné zákroky sú primárne riešené miniinvazívne vrátane onkologických indikácií – laparoskopicky, resp. endoskopicky v rámci štandardov Európskej urologickej spoločnosti. Na oddelení sa zaoberáme aj diagnostikou a liečbou funkčných porúch močenia vrátane vyšetrenia urodynamiky, spolupracujeme s pracoviskom asistovanej reprodukcie (MESA, TESE). Oddelenie poskytuje komplexnú ambulantnú starostlivosť zameranú na pacientov vyžadujúcich operačné riešenie urologického problému a komplexnú starostlivosť v rámci jednodňovej chirurgie v odbore urológia.

 

Ako sa objednať/dostať na Urologické oddelenie:

Urologické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov vrátane ambulantných, prosíme však pacientov, aby rešpektovali fakt, že nemocničné oddelenie je primárne určené na akútne, život ohrozujúce stavy a operačné riešenie urologických ochorení. Chronické, dlhodobo trvajúce urologické problémy by mali byť primárne riešené v rajónnych urologických ambulanciách, z ktorých pacientov v prípade potreby ambulantný urológ odošle na Urologické oddelenie. Pacienti sa môžu na vyšetrenie objednať na telefónnych číslach ambulancií oddelenia: 02/6867 2617 (Poliklinická ambulancia I.), 02/6867 2813 (Ambulancia II.).

 

Urologické oddelenie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

primár: 02/6867 2053

vrchná sestra: 02/6867 3256, evinichova@pe.unb.sk

 
  • B blok, 6. poschodie – lôžkové oddelenie (hospitalizovaní pacienti)
  • prízemie poliklinickej časti nemocnice, č. dverí 17 – poliklinická ambulancia I.
  • C blok, 6. poschodie – ambulancia II
 

Vedenie:

Primár:                                   MUDr. Martin Jankovich, PhD., martin.jankovich@pe.unb.sk, 02/ 6867 2053

Vedúca sestra:                        Mgr. Beáta Adamiová, adamiova@pe.unb.sk, 02/ 6867 3256

 

Lekári:

MUDr. Dávid Anovčin

Doc. MUDr. Ján Breza, PhD.

MUDr. Žofia Füssy

MUDr. Ján Gašparik

MUDr. Michaela Homzová

MUDr. Martin Jankovich, PhD.

MUDr. Alica Laktišová

Doc. MUDr. Milan Obšitník, CSc.

MUDr. Miroslav Podolan

MUDr. Tatiana Repašská

MUDr. Roman Šamudovský

 

Lekárske izby:            02/6867 2815, 2811, 3724, 3571

Oddelenie:     02/6867 2804, 2848


AMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti: 
 
späť