Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Komplexnú rehabilitačnú starostlivosť poskytuje Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie pacientom:hospitalizovaným na našom lôžkovom oddelení,hospitalizovaným na iných oddeleniach UNB a ambulantným.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie má 31 lôžok. Pacienti sú na toto pracovisko prekladaní z rôznych oddelení univerzitnej nemocnice, z iných bratislavských i mimobratislavských nemocníc, alebo sú hospitalizovaní na základe vyšetrenia na  našej  ambulancii, na základe odporúčania obvodným alebo odborným lekárom. Sú to najmä pacienti s následkami neurologických ochorení, po úrazoch, operáciách pohybového aparátu, amputáciách končatín, následkoch interných ochorení a  s bolesťami v oblasti chrbtice rôzneho pôvodu. Cieľom liečebného pobytu je prinavrátenie stratených pohybových schopností, zlepšenie sebestačnosti v chôdzi a denných činnostiach, v prípade potreby zvládnutie používania zdravotníckych pomôcok.  

Lôžková časť Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia je umiestnené na 12. poschodí monobloku, časť A.  Izby sú trojposteľové, príslušenstvo je spoločné na chodbe, dve izby sú dvojposteľové a majú vlastné WC a sprchu. Na oddelení je veľká telocvičňa a dobré vybavenie pomôckami na cvičenie, chôdzu a pod. Pacienti využívajú všetky zariadenia rehabilitácie na prízemí budovy - veľkú telocvičňu, miestnosti na individuálne cvičenie, maséra, liečbu prácou (ergoterapia), elektroliečbu a vodoliečbu.

Ambulantná časť  Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia sa nachádza na prízemí monobloku.

Platené služby

Na Fyziatricko-rehabilitačnom  oddelení je možné zakúpiť si procedúry  podľa platného cenníka UNB, dostupného na referáte platených služieb UNB-Ružinov 

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Sekretariát primára FRO: 02/48234140
Vedúci fyzioterapeut: 02/48234386
Evidencia a objednávanie pacientov: 02/48234390 

singliarova@ru.unb.sk
meryova@ru.unb.sk
rosivalova@ru.unb.sk


Ambulancie: 
Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia I. 
Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia II.

Poskytované služby:

Sauna

Hypertermická procedúra so striedaním tepelných podnetov. Využíva sa na otužovanie a upevňovanie zdravia, regeneráciu a relaxáciu, zlepšuje termoregulačné mechanizmy a zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Ďalej sa využíva pri ochoreniach dýchacích ciest, degeneratívnych ochoreniach kĺbov, neurovegetatívnych a psychosomatických stavoch. Pred saunovaním sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom.
 
Masáž
 
Robí sa čiastočná masáž jednotlivých častí tela. Využívajú sa mechanické podnety na prekrvenie tkanív, normalizácie napätia kože, svalov, znižuje sa bolestivosť a zlepšuje sa činnosť tkanív. Vyvoláva duševné uvoľnenie a znižuje vnútorné napätie. Na masáž sa používajú masážne prostriedky.
 
Parafínové zábaly

 
Ide o jednu z foriem teploliečby, pri ktorej sa využíva teplo, ktorým sa časť tela v mieste aplikácie prehrieva. Dochádza k prekrveniu tkanív a následnému uvoľneniu. Pôsobí relaxačne na kostrové svaly, uvoľňuje skrátené svaly, používa sa na zmiernenie bolestí. Teplo pôsobí aj na vegetatívnu nervovú sústavu.
 
Vírivý kúpeľ
 
Aplikuje sa na horné alebo dolné končatiny vo vaničkách. Okrem tepla má liečebný účinok aj jemná masáž víriacou vodou. Najčastejšie sa využíva pri ochoreniach pohybového systému, po úrazoch, na prekrvenie končatín, uvoľnenie rozsahu pohybu v kĺboch rúk a nôh.
 
 
Cvičenie pre budúce mamičky
 
Cvičenie je zamerané na udržanie psychickej a fyzickej kondície tehotnej ženy. Jednotlivými cielenými cvikmi sa postupne precvičuje celý organizmus, zabraňuje sa vzniku nežiadúcich zmien, ktoré tehotnosť spôsobuje na organizme ženy. Precvičuje sa panvové dno, brušné, chrbtové a prsné svalstvo. Cvičenie je doplnené o dýchaciu gymnastiku a niektoré zásady školy chrbta. Možnosť cvičenia s pomôckami – s fit loptami.
Cvičenie je vhodné do 34. týždňa tehotenstva, cvičiť sa nesmie pri rizikovom tehotenstve a pri iných komplikáciách. O cvičení sa poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom, ktorý odporučí cvičenie. Ak to váš zdravotný stav umožňuje, po porade s ošetrujúcim lekárom a s jeho odporučením si môžete zakúpiť aj plávanie.
 
 
Skupinové cvičenia
 
Kalanetika
Cvičenie spočíva v precíznosti vykonania pohybu a maximálnej sústredenosti človeka pri každom pohybe. Zostavy posilňovacích cvikov sú kombinované s uvoľňujúcimi cvičeniami. Určitý pohyb vyvoláva napätie svalov v celom reťazci pohybu. Kalanetika sa cvičí pomaly, opatrne a vlastným tempom.
 
Cvičenie pri bolestiach chrbta
Cvičenie je zamerané na udržanie a zlepšenie pohyblivosti chrbtice, statiky chrbtice, posilnenie chrbtového a brušného svalstva s využitím prvkov dýchacej gymnastiky, školy chrbta a posturálnej životosprávy. Cvičí sa s rôznymi pomôckami – fitloptami, terabandom, overballom a pod.
 
Kondično-posilňovacie cvičenie
Komplexné precvičovanie všetkých kĺbov končatín, chrbtice. Posilňovanie chrbtového, brušného, prsného svalstva, svalstva panvového dna. Posilňovacie cvičenie sa strieda s rytmickým cvičením, uvoľňujúcimi cvikmi a prvkami dýchacej gymnastiky. Cvičí sa s pomôckami – fitloptami, overballom, činkami, terabandom a pod.
 
Čas cvičenia

pondelok – Kalanetika - 15:30
utorok – Cvičenie pri bolestiach chrbtice – 15:30 a 16:30
streda –  Cvičenie pre budúce mamičky – 16:30  Mgr. Jendruchová. Na cvičenie sa prihlasuje buď telefonicky: 02/48234394, alebo pred cvičením osobne na č.dv.13. Je doporučené doniesť si odporúčanie od gynekológa.
štvrtok – Kondično-posiľňovacie cvičenie – 15:30
 
späť