II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB

II. ortopedicko–traumatologická klinika LFUK a UNB je univerzitnou klinikou. Skladá sa z dvoch oddelení: Oddelenia úrazovej chirurgie a Ortopedického oddelenia.

Klinika sa zaoberá ošetrením úrazov a ich následkov. V rámci úrazovej chirurgie sú na klinike ošetrení polytraumatizovaní pacieti s ťažkými poraneniami brucha, hrudníka a hlavy. V ošetrení polytraumatizovaného pacienta je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu s viacerými oddeleniami a klinikami Nemocnice sv. Cyrila a Metoda. Na klinike je zabezpečená urgentná operačná starostlivosť pacientom po úrazoch chrbtice, končatín, panvy.
V oblasti endoprotetiky sa pracovisko zameriava na komplexné primárne implantácie váhonosných kĺbov, revíznu endoprotetiku v oblasti kolenného a bedrového kĺbu. Na II. OTK vykonávame implantácie TEP ramenného kĺbu v rôznych indikáciách. Vďaka spolupráci s Klinikou hematológie a transfúziológie, menovite s Národným hemofilickým centrom, je II. OTK referenčným pracoviskom pre ošetrenie pacientov s hemofíliou s traumou muskuloskeletálneho , ako i s operačnou liečbou hemofilickej artropatie. Rozšírené bolo spektrum operačnej liečby v oblasti nohy a členka o novšie operačné postupy. Zaviedlo sa komplexné ošetrenie v oblasti prednej nohy, ďalej boli rozšírené mäkkotkanivové plastiky pri nestabilitách v oblasti nohy a členka, o limitované dézy a korekčné osteotómie v oblasti zadnej nohy a tarzu. II. OTK naďalej úzko spolupracuje s Centrálnou tkanivovou bankou v Nemocnici Ružinov. Ošetrenie pacientov so športovým traumatizmom je naďalej jednou z hlavných subšpecializácií, na ktoré sa pracovisko zameriava. Vykonávame nad 1000 artroskopických operácií ročne. Z hľadiska poskytovanej zdravotnej starostlivosti pracovisko centralizuje pacientov s úrazmi a poúrazovými následkami v oblasti zápästia a ruky. Ročne je u nás hospitalizovaných okolo 2 900 pacientov a vykonávame v priemere 2 600 operácií.

II. OTK má 31 lôžok na ortopedickom oddelení, s jedným lôžkom na JIS, 31 lôžok na OÚCH, s dvomi lôžkami na JIS. Súčasťou lôžkovej časti je sádrovňa.
Klinika má k dispozícii dve supersterilné operačné sály, jednu operačnú sálu pre artroskopické operácie a menšie a stredne závažné operačné výkony, jednu operačnú sálu pre septické operácie. Operačné sály sú adekvátne vybavené potrebným inštrumentáriom. Pracovisko disponuje primeraným potrebným vybavením implantátov ako pre endoprotetiku, taki i pre ošetrenie úrazov brucha, hrudníka a hlavy a traumy skeletu v každej anatomickej lokalite. Zásobenie drobným osteosyntetickým materiálom a fixačným materiálom pri operatíve nohy a členka ako i artroskopickej operatíve je na dobrej úrovni. V ambulantnom trakte sa nachádzajú dve ortopedické a jedna traumatologická ambulancia so sádrovňou.
Pracovisko poskytuje starostlivosť o pacientov s úrazmi v spáde s počtom 225 000 obyvateľov. V nepretržitej pracovnej prevádzke (denná starostlivosť a služba) II. OTK zabezpečuje ošetrenie pre pacientov s úrazmi v rámci CPO.
II. OTK je klinickou bázou LF UK, zabezpečuje pregraduálnu výchovu medikov z odboru ortopédia a úrazová chirurgia, v rámci prípravy na štátnu záverečnú skúšku v odbore chirurgia. Pracovisko je od roku 2010 spolu s I. OTK a Klinikou detskej ortopédie akreditovaným pracoviskom pre prípravu lekárov na špecializačnú skúšku v odbore ortopédia.
II. OTK zabezpečuje odborné vedenie externých a interných doktorantov z odboru chirurgia na LF UK.

Oddelenie vzniklo v roku 1998.

 

II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
85101


sekretariát prednostu: 02/6867 2057, 02/686 73307
prednosta: 
steno@pe.unb.sk

vedúca sestra: 02/6867 2829

primár traumatológie: 02/6867 3300, sevcech@pe.unb.sk
primár ortopédie: 02/6867 3303, seliga@pe.unb.sk
oddelenie úrazovej chirurgie: 02/6867 3308, 02/6867 2723
oddelenie ortopedické : 02/6867 2723

AMBULANCIE sa nachádzajú v poliklinickej časti:

Ortopedická ambulancia I.

Ortopedická - príjmová a konziliárna ambulancia

späť