Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SZU a UNB

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SZU a UNB zabezpečuje liečebnoprventívnu starostlivosť na úseku fyziatrie a liečebnej rehabilitácie, najmä včasnú diagnostiku a liečbu podľa najnovších poznatkov vedy na takom stupni, ktorý dovoľuje materiálne, priestorové a prístrojové vybavenie. Poskytuje odborné konziliárne služby pre iné oddelenia a kliniky nemocnice ako i poliklinickým rehabilitačným lekárom.
Oddelenie je rozdelené na jednotlivé úseky:

Elektroliečba: phyaction, sonostim magnetoterapiu, ionorézu, BTL , svetloliečebné procedúry, kryoterapiu. 

Vodoliečba: hydromasážne vane, vírivky, cvičenie v bazéne, sauna (nadštandard), parfínové zábaly. 

LTV: individuálny liečebný telocvik pod vedením fyzioterapeutov.

Masáže: klasické, reflexné, lymfomasáže. 
Univerzitná nemocnica 
Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera 
Limbová 5 
833 05 Bratislava

Tel.:
02/59545214, -4395, -3297 
 
späť