Krvná banka

Poskytujeme hematologické ambulantné vyšetrenia a konziliárnu hematologickú starostlivosť o hematologických pacientov na klinikách a oddeleniach Nemocnice Staré Mesto a tiež ambulantné služby pre hematologických pacientov z obvodu Bratislava I a sčasti aj z obvodu Bratislava IV. Zabezpečujeme transfúzne prípravky a predtransfúzne vyšetrenie pre kliniky a oddelenia Nemocnice Staré Mesto.
Robíme bližšie vyšetrenie homeostózy železa (hepcidin) a zameriavame sa na poruchy metabolizmu kalcia u pacientov s lymfoproliferatívnymi ochoreniami.
Pracovisko má dve hematologické ambulancie

Krvná banka

Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69


02/57290105
krvna.banka@sm.unb.sk
02/57290425 (vedúci lekár)
milos.nosal@sm.unb.sk
lubica.peterajova@sm.unb.sk

Ambulancie:
 
 
späť