MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

„Správna diagnostika a vhodne zvolené liečebné postupy sú tímovou prácou.”
Obrázok osobnosti: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Riaditeľka Nemocnice Ružinov
Zástupkyňa prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB 
Hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu 
 
 
Osobné údaje
- narodená 19. 11. 1957
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1982 LF UK v Bratislave (odbor všeobecná medicína)
1985 Atestácia I.  stupňa z vnútorného lekárstva, SZU, Bratislava
1988 Špecializácia v odbore tuberkulóza a pľúcne ochorenia, SZU, Bratislava, práca: Pľúcne metastázy
1993 Atestácia II. stupňa z vnútorného lekárstva, SZU, Bratislava, práca: Pľúcna tromboembólia – nové trendy v diagnostike
1995 CSc., LF UK Bratislava, práca: Poruchy hemokoagulácie v diferenciálnej diagnostike pľúcnej tromboembólie
2001 Špecializácia v odbore Klinická farmakológia, SZU, Bratislava, práca: Práca: Liekové interakcie v pneumológii
2010 MPH, SZU, Bratislava, práca: Transplantácia pľúc z pohľadu verejného zdravotníctva
 
 
Profesijné zameranie
- Pneumológia, ftizeológia

Zamestnanie a odborná činnosť
1982 - 1994 Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Podunajské Biskupice (mladší sekundár, starší sekundár, zástupkyňa primára)
1994 - doteraz Klinika pneumológie a ftizeológie I SZU, Nemocnica Ružinov, UNB
(zástupkyňa prednostu)
2005-doteraz Klinika funkčnej diagnostiky kardiorespiračného systému SZU (zástupkyňa 
prednostu) 
2001 – doteraz námestníčka pre zdravotnú starostlivosť UNB
2006 - 2010 námestníčka pre zdravotnú starostlivosť a súčasne zástupkyňa štatutára UNB
2010 Riaditeľka UNB
 
Iné
Vedúca Centra pre manažment cystickej fibrózy pre dospelých
Vedúca Centra pre predtransplantačnú prípravu a potransplantačnú starostlivosť o pacientov vyžadujúcich transplantáciu pľúc 
 
Jazykové znalosti:
anglický jazyk - aktívne