Na Psychiatrickej klinike v Ružinove už hospitalizujú aj mužov a seniorov

IMG_0972
Obrázok ku správe: Na Psychiatrickej klinike v Ružinove už hospitalizujú aj mužov a seniorov
Psychiatrická klinika SZU a UNB už bude poskytovať kompletnú zdravotnú starostlivosť
Organizačnými a priestorovými zmenami sa podarilo významne rozšíriť kapacitné možnosti Psychiatrickej kliniky SZU a UNB na 3. poschodí v budove Nemocnice Ružinov. Po 10 rokoch sa tak mení aj skladba pacientov. Kým dosiaľ mohlo byť v priestoroch klinky hospitalizovaných približne 30 žien, teraz bude môcť klinika poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť aj mužom a gerontipsychiatrickým pacientom - dovedna 52 ľuďom s duševnými ťažkosťami. Náklady na rekonštrukciu priestorov dosiahli 50 tisíc eur. 

Zmenu k lepšiemu nepocítia len pacienti v Ružinove. „Tým, že už budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, odbremeníme aj psychiatrické pracoviská v UNB – v Nemocnici Staré Mesto a v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, ale aj Psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela v Pezinku,“ uviedla prednostka Psychiatrickej kliniky SZU a UNB doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. Pozitívum vidí aj v rozšírení procesu vzdelávania na klinike. 

Plná prevádzka na Psychiatrickej klinike SZU a UNB by sa mala začať 11.4.2017.

„Centralizovanie psychiatrických pacientov v Nemocnici Ružinov prispeje k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v tomto odbore," uviedol na oficiálnom otvorení rozšírenej a vynovenej Psychiatrickej kliniky SZU a UNB generálny riaditeľ UNB MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH.

Integrácia gerontopsychiatrie do priestorov Psychiatrickej kliniky v Nemocnici Ružinov zo Špeciálnej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice súvisela s nutnosťou vyrovnania vlastníckych vzťahov v pavilónoch, ktoré patria Kongregácii milosrdných sestier sv. Kríža.