Zmena režimu na CPO Ružinov

Upozornenie z dôvodu zmeny režimu fungovania CPO pre núdzový stav spojený s ochorením COVID-19 spôsobeným infekciou SARS-CoV-2

zobraziť viac...