Oddelenie klinickej hematológie

Oddelenie klinickej hematológie pozostáva z dvoch samostatných úsekov:

1. Hematologická ambulancia - klinická hematológia

Oddelenie vykonáva konziliárnu činnosť pre kliniky a oddelenia nemocnice v otázkach hematologických ochorení a problematike spojenej s hemosubstitúciou.

2. Krvná banka

Jej náplňou je skladovanie krvných prípravkov (liekov), dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných liekov v súlade so zásadami účelnej hemoterapie. Je umiestnená nad nemocničným vchodom na prvom poschodí.

Krvná banka vykonáva imunohematologické vyšetrenia: vyšetrenie krvných skupín, screening antierytrocytových protilátok, anti-Rh protilátky, skúšky kompatibility, priame antiglobulínové testy, titre chladových protilátok, vyšetrovanie fenotypu erytrocytov v Rh systéme.
Oddelenie klinickej hematológie
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5 
Bratislava 833 05 

Oddelenie: 02/59542770, -2445


späť