Poďakovanie pre I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB Ružinov


Obsah:Poďakovanie
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB Ružinov
MUDr. Karol Novorolský, PhD.
„Dňa 9. augusta 2022 som podstúpil operačný výkon TEP a následne 12. augusta 2022 som bol prepustený do domáceho liečenia. Týmto vysoko oceňujem prácu ošetrujúcich lekárov a celého kolektívu vedúcej sestry Mgr. Kataríny Mitschovej, chcem sa im týmto poďakovať za ľudskosť, obetavosť a profesionálny prístup v rámci môjho prijatia na I. OTK, ako i za starostlivosť po celú dobu mojej hospitalizácie. Obrovská vďaka a úcta patrí operatérovi MUDr. Karolovi Novorolskému, PhD. za vysoko profesionálny výkon, perfektnú realizáciu mojej operácie a následnú starostlivosť. K bezproblémovému priebehu mojej operácie veľkou mierou prispeli aj ďalší členovia operačného tímu, ktorým patrí rovnako môj obdiv a vďaka. Rovnako si cením prácu a starostlivosť lekára anestéziológa a ďalších pracovníkov Oddelenia anestéziológie pred, počas a po mojej operácii.
V plnej miere si uvedomujem, že v akých ťažkých podmienkach v súčasnosti všetci lekári a zdravotnícki pracovníci zodpovedne plnia svoju náročnú a nezastupiteľnú činnosť. Štát dlhodobo komplexne nerieši a ignoruje problémy v našom zdravotníctve. Podporujem všetky pracovné požiadavky lekárov a zdravotníkov a dúfam, že tieto budú zo strany štátu - kompetentných orgánov akceptované v plnom rozsahu, vrátane spravodlivej odmeny a prácu. Vážení lekári a zdravotníci, patrí Vám obrovská úcta a vďaka...
Tibor Š.