Chirurgia v Ružinove robí nemocnici dobré meno


Obsah:V dňoch 17.1-23.2. 2017 som bol hospitalizovaný na IV. chirurgickej klinike LF UK a UNB v Nemocnici Ružinov s problémom hernie. Po krátkom pobyte, spoznaní nemocničného prostredia a práce Vašich lekárov a sestier, dovolím si Vám touto formou poďakovať. Chcel by som týmto aj vyvrátiť tie často počúvané negatívne fámy o nemocniciach na Slovensku. Kritizovať je totiž podstatne jednoduchšie, ako nájsť slovo uznania a vďaky.
Po príchode na oddelenie IV B som sa stretol s porebnou čistotou a s takým správaním personálu, aké chorý pacient potrebuje. Určite je to dané aj konaním prmára. Všetky jeho vizity boli vedné veľmi účelne, s potrebným nadhľadom a prehľadom a vždy s jednoznančnými závermi. Práca kolektívu lekárov odpovedala dobrému vedeniu a práci predstaveného. Malé výnimky bývajú pravidlom. Výkon sestier a ich asistentov treba tiež hodnotiť veľmi vysoko. Od skorého rána do neskorého večera, vždy včas a presne bez pripomienok a ochotne. Vyjadrovalo to ich dobrý vzťah k vykonanej práci a znamenalo spokojnosť pacientov.
Operáciu hernie spoľahlivo vykonala MUDr. Látečková. Chcel by som sa jej poďakovať za dobre zvládnutú prácu a za jej výbornú pooperčanú starostlivosť. MUDr. Fábry zas konal ako svedomitý lekár, keď sa ma po operácii, počas dovolenky MUDr. Látečkovej dobrovoľne venoval. 
Pre ešte vyššiu spokojnoť všetkých, dovolím si ako technik jeden dobrý návrh. Je to v záujme pacientov, ktorí sú pred opertívnym zákrokom. Bolo by veľmi vhodné takýchto pacientov umiestňovať na posteľ primeranú ich telesnej výške. Ak sa to nepoarí, môžu vznikať neželané problémy. Ukladanie sa do vysokej postele a vstávanie z nej za pomoci konzoly nad lôžkom znamená vnášanie ťahu a torzie do brušného svalstva, čo spôsobuje pacientom nepríjemnosti a môže to mať negatívny dosah na operované miesto. 
Na záver, po odchode z Vašej kliniky som si odniesol dobrý dojem. Bola tu zrejmá pohoda vo vzťahu pacient - liečiteľ. Spoznal som tu kolektív schopných lekárov a usilovných, vzdelaných a starostlivých sestier. Všetci spolu robia dobré meno nemocnici. 
S pozdravom a  úctou,
Ing. Ladislav B, PhD.