Ďakujem prof. Strmeňovi, Nem. Ružinov


Obsah:Chcel by som poďakovať pánovi prof. Strmeňovi , Klinika oftalmológie, za pomoc môjmu synovi a záchranu jeho zraku.
Pavol