Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB Ružinov sa zaoberá komplexnou liečbou ochorení oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. Pracovisko je súčasťou Univerzitnej nemocnice a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na klinike sa vykonáva pregraduálna výuka študentov medicíny LFUK v odbore ,,zubné lekárstvo“ a postgraduálna výuka lekárov v študijných programoch ,,dentoalveolárna chirurgia“ a ,,maxilofaciálna chirurgia“. Hlavná náplň kliniky, liečebno-preventívna starostlivosť sa vykonáva v nasledovných oblastiach:

- traumatológia – úrazy tváre a tvárového skeletu
- zápaly čeľustí a čeľustných kostí, zápaly dutiny ústnej dentogénneho a nedentogénneho pôvodu
- ochorenia čeľustných dutín - zápalové a nezápalové
- ochorenia slinných žliaz vrátane sialolitiázy
- onkológia – liečba benígnych a malígnych nádorov dutiny ústnej, jazyka, čeľustí, slinných žliaz, čeľustných dutín...
- vrodené a získané deformácie tváre vrátane porázštepových deformácií
- temporomandibulárny kĺb (TMK)- komplexná liečba ochorení TMK vrátane zlomenín, osteoartrózy, ankylózy
- predprotetická chirurgia, úpravy čeľustí, slizníc, osteoplastiky...
- Bisfosfonátová osteonekróza čeľustí (BON)
- Dentoalveolárna chirurgia – chirurgická liečba čeľustných cýst, chirurgické extrakcie zubov múdrosti, impaktovaných zubov, zaraďovanie očných zubov...
- Mentálne retardovaní a neošetriteľní pacienti – chirurgické ošetrenie, extrakcie zubov

Lôžková časť kliniky je v Nemocnici Ružinov na 4.poschodí, oddelenie B. Celkový počet postelí na oddelení je 18 v 6-tich 3 posteľových izbách. Každý pacient na oddelení má prideleného svojho izbového lekára. V dennej službe sú pre pacientov na oddelení dve zdravotné sestry, v nočných hodinách je nepretržitá lekárska služba a jedna zdravotná sestra na oddelení. Bližšie informácie o liečebnom postupe dostane pacient od lekárov pri prijímaní a následne od svojho izbového lekára. Počas hospitalizácie sú pre pacienta k dispozícii všetci lekári vrátane zástupcu prednostu a prednostu kliniky.
Na lôžkové oddelenie sú prijímaní pacienti na plánovanú chirurgickú liečbu podľa objednania, ale aj akútne prijatí pacienti, najmä úrazy a zápaly. Z týchto dôvodov nie je možné vždy zabezpečiť presné poradie zaradenia do operačného programu podľa príjmu, ,,prednosť“ dostávajú akútni pacienti.

Ambulantná časť kliniky sa nachádza na -1 poschodí v poliklinickej časti nemocnice. Do ambulantnej časti sú odporúčaní pacienti z územia celého Slovenska väčšinou od zubných lekárov, ale aj odborníkov z iných medicínskych odborov. Pacient sa musí dostaviť na vyšetrenie osobne a po konzultácii s ním sa navrhne ďalší liečebný plán. Môže ísť o malý ambulantný chirurgický výkon v lokálnej anestézii, na ktorý dostane termín. Ambulantný chirurgický výkon sa vykonáva v ambulantnej zákrokovni v ambulantnej časti kliniky v lokálnej anestézii. V prípade potreby chirurgického výkonu spojeného s hospitalizáciou dostane pacient termín hospitalizácie na lôžkové oddelenie. Ak má pacient nejasnosti informuje sa u objednávajúceho lekára. Informácie o liečebnom postupe v ambulantnej starostlivosti, alebo pri hospitalizácii poskytne izbový, alebo každý lekár na klinike.

Na klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie sa vykonáva aj klinický výskum jednotlivých liečebných postupov, liečebných výsledkov a zavádzanie nových chirurgických postupov. Lekári sa zúčastňujú na odborných domácich podujatiach, ale aj na medzinárodných odborných podujatiach.

Klinika ústnej, tvárovej a čeľustnej chirurgie LFUK a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Oddelenie KÚČTCH sa nachádza na 4 poschodí. Tel.  kontakt: 02/ 48234 496
Ambulancie nájdete na - 1 poschodí nemocničnej polikliniky.

Prednosta KÚČTCH

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MHA

.      02/ 48234 675

Zástupca prednostu KÚČTCH
MUDr. Štefan Zmeko                   02/ 48234 596

Vedúca sestra KÚČTCH
Mgr. Iveta Lukáčová                    02/ 48 234 865
iveta.lukacova@ru.unb.sk

Sekretariát KÚČTCH
Simona Valková                           02/ 48 234 865
valkova@ru.unb.sk

späť