Ľudský a odborný prístup na Klinike pre deti a dorast


Obsah:Chcela by som sa aj touto formou poďakovať všetkým sestričkám a lekárom ako i pomocnému personálu na Klinike pre deti a dorast v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Moja dcéra tu bola hospitalizovaná od 31.1.2017 do 6.2.2017 a následne od 10.2.2017 do 20.2.2017 s nie veľmi pozitívnou diagnózou, ktorá sa však nakoniec nepotvrdila. I keď to bola naša prvá skúsenosť s hospitalizáciou, som veľmi rada, že sme sa dostali práve do tejto nemocnice. Zvlášť ďakujem MUDr. Ivovi Topoľskému, MUDr. Kolárovej, MUDr. Márii Repákovej za starostlivosť a veľmi dobrý ľudský aj profesionálny prístup a snahu vyriešiť naše problémy. Som rada, že existujú ešte lekári, ktorým nie sú ľudské osudy ľahostajné. Ďakujem veľmi pekne.
Mgr. Ivana K. I.