MUDr. M. Beňo, PhD., z Ružinova je úžasný stomatochirurg


Obsah:Chcela by som zo srdca poďakovať p. MUDr. Michalovi Beňovi, PhD. - stomatochirurgovi z Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov za jeho úžasnú pomoc, výborne prevedenú operáciu môjho syna. Pán doktor má príjemný, ľudský prístup, za to mu veľmi, veľmi ĎAKUJEM.
Mária H.