Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB

Klinika úzko spolupracuje s I. Gynekologicko-pôrodníckou klinikou LFUK a UNB pri poskytovaní starostlivosti o matky s vysoko rizikovou graviditou, kam takéto pacientky odosielajú aj iné pôrodnice ako tzv. transport in utero. Takouto centralizáciou sa zlepšuje starostlivosť nielen o rizikové tehotné, ale aj o ich novorodencov. Veľkou prednosťou je hlavne možnosť starostlivosti o rizikovú gravidnú, pričom nie je potrebný transport nedonoseného a chorého dieťaťa po narodení do inej nemocnice a matka môže byť pri svojom dieťati v ktoromkoľvek čase. Podporujeme humanizáciu pôrodu, prirodzenú výživu, pobyt matky spolu s novorodencom, aj nedonoseným a chorým. V starostlivosti o novorodencov aplikujeme špecifické ošetrovateľské postupy so zameraním na komfort dieťaťa a správnu stimuláciu na báze konceptu bazálnej stimulácie. V roku 2009 sme na základe preškolenia celého personálu lekárov a sestier v tomto koncepte získali certifikát Institútu Bazální stimulace „Pracovisko bazálnej stimulácie“.
 

Zameranie pracoviska:

Klinika zabezpečuje komplexnú starostlivosť o novorodencov so zameraním na obdobie pred pôrodom, počas pôrodu a popôrodnej stabilizácie na všetkých úrovniach diferencovanej starostlivosti o novorodencov. Bazálnu starostlivosť poskytujeme na Oddelení fyziologických novorodencov systémom rooming-in. Kladieme dôraz na humanizáciu pôrodu, posilňovanie väzby medzi matkou a dieťaťom kontaktom na kožu (skin-to-skin) bezprostredne po pôrode a laktáciu.
Podľa celkového zdravotného stavu novorodenca klinika poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť na Oddelení patologických novorodencov chorým novorodencom podľa závažnosti ochorenie na úseku intermediárnej alebo na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca. 

Členenie pracoviska:

A. Oddelenie fyziologických novorodencov – rooming in

B. Oddelenie patologických novorodencov
• Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti o novorodencov (JISN)
• Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN)
 

História:

Pracovisko bolo založené v roku 1965 ako prvé špičkové novorodenecké oddelenie v Československu so zameraním na starostlivosť o nedonosené deti (Stanica pre nedonosené deti - Bezručova ul. č. 5). V roku 1991 získalo štatút kliniky, po presídlení do nemocnice v Petržalke sa roku 1997 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR stalo súčasťou perinatologického centra zameraného na starostlivosť o novorodencov s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou a kriticky chorých novorodencov. Je najvyšším konzultačným a liečebným centrom v oblasti starostlivosti o novorodenca vo svojom spádovom území.

Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Pavilón A

 Univerzitná nemocnica Bratislava
 Nemocnica sv. C a M
 Antolská 11
 851 07 Bratislava, Petržalka


sekretariát: 02/68672664
prednostka: 02/6867 2001
zástupca prednostu Odd. fyziologických novorodencov: 02/6867 2672
zástupca prednostu Od. patologických novorodencov: 02/6867 2326

Lôžková časť Odd. fyziologických novorodencov: 02/68672688

Lôžková časť Od. patologických novorodencov: 02/6867 2680 (4. posch.) a -2714 (6. posch.)
E-mailová adresa: novorodenec@pe.unb.sk

 

AMBULANCIE
 
 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY


• humanizácia pôrodu, prítomnosť otca pri pôrode, prikladanie dieťaťa na telo matky po pôrode, včasné priloženie k prsníku,
• osvetová činnosť: psychoprofylaktická príprava pred pôrodom (formou prednášok pre tehotné a otcov, prednášky pre rodičov o starostlivosti o novorodenca počas pobytu na klinike),
• aktívne zapájanie matky do starostlivosti o svoje dieťa - dojčenie, výživa, hygiena a kúpanie, rehabilitácia, psychomotorický vývoj,
• skríningové vyšetrenie: skríning vrodených chýb látkovej výmeny, klinické vyšetrenie bedrových zhybov, u rizikových detí aj ultrazvukové vyšetrenie, skríning sluchu, skríning vrodeného zákalu šošovky, ultrazvukový skríning mozgu, obličiek, neurologický skríning, skríning zostúpenia testes u chlapcov
• pre novorodencov so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami vrátane extrémne nedonosených detí (s pôrodnou hmotnosť pod 1000 g) sú k dispozícií špičkové prístroje (inkubátory, prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu, monitorovacie zariadenia a pod.) na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN) s 24-hodinovým prístupom rodičov k dieťaťu
• chorým novorodencom a deťom, ktoré boli liečené na JVSN poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť intermediárny úsek s možnosťou hospitalizácie matky priamo pri lôžku jej dieťaťa s kompletným zaučením v starostlivosti,
• súčasťou zaučenia matiek rizikových novorodencov sú základné techniky rehabilitácie, behaviorálnej starostlivosti (podpora psychosociálneho kontaktu, klokankovanie, muzikoterapia) vrátane kurzu oživovania (resuscitácie),
• možnosť psychologických konzultácií pre matky,
• možnosť telefonických konzultácií po prepustení dieťaťa do domácej starostlivosti vrátane poradenstva pri dojčení
(tel.: 6867 2689, 6867 2715)
• rehospitalizácia novorodenca v prípade zdravotných komplikácií po prepustení domov,
• ambulantné sledovanie prepustených novorodencov s pretrvávajúcou novorodeneckou žltačkou a s problémami pri dojčení,
• ambulantné sledovanie nedonosených a rizikových novorodencov s cieľom včasného odhalenia porúch vývinu a chorobných stavov,
• vysokošpecializovaný a erudovaný tím lekárov a sestier s dlhoročnou skúsenosťou,
• zapožičiavanie monitorov dychu Babysense pri prepustení domov.
 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Rady rodičom:

Prosíme rodičov, aby si ešte pred pôrodom zistili meno detského lekára, ktorý prevezme dieťa do starostlivosti po prepustení z pôrodnice. Počas hospitalizácia na oddelení rooming-in prosíme matky, aby dodržiavali liečebný poriadok vrátane zásad podporujúcich dojčenie (nepoužívanie cumľa, nedokrmovanie, pokiaľ nie je medicínsky opodstatnené, skrátenie času, kedy matka odchádza od dieťaťa za návštevami).

Výbavička pre dieťa – počas pobytu v pôrodnici
- jednorazové plienky (v priemere 8 ks na deň),
- jednorazové vlhké hygienické vreckovky.


Výbavička pre dieťa - v deň odchodu z pôrodnice
- bavlnené plienky 2 ks,
- košieľka, svetrík, dupačky, čiapka, ponožky – odporúčame bavlnené,
- zavinovačka alebo spací vak s kapucňou,
- nánožník alebo teplejšia deka podľa aktuálneho počasia,
- autosedačka.

 

PODPORNÉ AKTIVITY

Pomoc pre Novorodeneckú kliniku M. Rusnáka SZU a UNB zabezpečujeme aj prostredníctvom Občianskeho združenia NEDONOSENÉ DIEŤA, ktoré je každoročne registrovane aj ako prijímateľ 2% z daní.


OZ NEDONOSENÉ DIETA , Antolska 11, 851 07 Bratislava
IČO: 
30808421
DIČ: 202 148 7039
číslo účtu: 173838012/0200 Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Aktívne spolupracujeme aj s OZ Malíček.

OZ Malíček, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava

IČO: 42 254 141
číslo účtu: 2921862077/1100

  

späť