Obetavé sestry a šikovní lekári na ortopédii v Ružinove


Obsah:Bol som minulý rok operovaný na ľavé rameno a touto cestou by som chcel poďakovať I. ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, lekárom, zvlášť pánovi MUDr. Norbertovi Krajčovičovi a sestrám za obetavú prácu. Prajem Vám naďalej veľa úspechov a ostávam s pozdravom. 
Atila H.