Odborná starostlivosť a ľudskosť na internej klinike na Mickiewiczovej


Obsah:Ďakujeme lekárom a sestričkám interného oddelenia Vašej nemocnice za ľudský prístup a starostlivosť o našu 91-ročnú mamičku pani Miloslavu Hloužkovú, počas jej dvoch posledných hospitalizácií .
Dcéry Miloslava C.a Václava B.