Oddelenie klinickej farmakológie

Klinická farmakológia je interdisciplinárny odbor aplikujúci poznatky experimentálnej farmakológie v klinických odboroch. Bol nadstavbovým špecializačným odborom interného lekárstva a pediatrie. V rámci zdravotníckej reformy sa stal samostatným medicínskym odborom. Oddelenia tohto druhu sú v rámci Slovenska ojedinelé. Zvyšujú predpoklad kvalitnej a bezpečnej liečby v príslušnom zdravotníckom zariadení. Prenášajú nové poznatky racionálnej a bezpečnej farmakoterapie do širokej ambulantnej praxe. Zároveň vytvárajú predpoklady pre ekonomizáciu zdravotníctva. Oddelenie vykonáva konziliárnu činnosť pre lôžkovú časť nemocnice a ambulantnú činnosť pre široký medicínsky terén podľa spoločenskej požiadavky.


Prehľad činností a služieb:
 
- individualizácia liečby komplikovaných stavov alebo komplikovaných pacientov 
- individualizácia liečby s interpretáciou hladiny liečiv v organizme 
- individualizácia liečby redukciou dávok pri zlyhávaní eliminačných orgánov 
- posudzovanie rizika liečby u pacientov s viacerými chorobami a možnými vzájomnými reakciami liekov 
- posudzovanie výskytu nežiaducich účinkov liekov (NÚL), ich korekcia alebo prevencia 
- liečba v gravidite, posudzovanie rizika liečby v gravidite a laktácii 
posudzovanie liečby geriatrických pacientov 
- liečba zápalových ochorení s vypracovaním antibiotických režimov so spoluúčasťou na diferenciálnej diagnostike 
 

Oddelenie klinickej farmakológie UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Prízemie nemocničnej polikliniky

Tel.:
+ 421-(0)2-48 234 776 - pracovňa primárky
+ 421-(0)2-48 234 793 - pracovňa lekárov

Ambulancia klinickej farmakológie I.


Ambulancia klinickej farmakológie II. 

späť