Poďakovanie chirurgickej a psychiatrickej klinike v Starom Meste


Obsah:Dovoľte mi v mene celej rodiny úprimne sa poďakovať za starostlivosť o nášho otecka, Jána V., ktorý bol v ostatných rokoch niekoľkokrát hospitalizovaný v Nemocnici Staré Mesto na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB a svoju životnú púť, bohužiaľ, ukončil na Jednotke intenzívnej medicíny I. chirurgickej kliniky LF UK a UNB 1. marca 2017 vo veku 88 rokov.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu obidvoch pracovísk, ktorí sa o neho príkladne starali.
Kolektívu JIS I. chirurgickej kliniky chceme vysloviť osobitné poďakovanie aj za ich mimoriadne ľudský prístup až do jeho posledných chvíľ.
S úctou a vďakou,
Helena V.