Poďakovanie Klinike plastickej chirurgie LF UK a UNB


Obsah:
V júni tohto roku som sa rozhodla po 15 ročnej odmlke absolvovať náročnú plastickú operáciu, rekonštrukciu chýbajúceho prsníka. Touto cestou sa zo srdca chcem poďakovať Mudr. Drahomírovi Palenčárovi Phd. a jeho lekárskemu kolektívu na plastickej chirurgii v Nemocnici Ružinov za príkladnú a obetavú zdravotnú starostlivosť. Pán Mudr. Drahomír Palenčár Phd. je vynikajúcim odborníkom vo svojom obore a jeho mladý kolektív lekárov za ním absolútne nezaostáva. Všetkým týmto lekárom srdečne ďakujem za ich dennú starostlivosť, moje poďakovanie patrí zvlášť Mudr. Ugorovi. A nechcem v žiadnom prípade vynechať dôležité osôbky na tomto oddelení plastickej chirurgie, v lôžkovej časti. Veľká vďaka a úcta patrí odo mňa všetkým sestričkám, sanitárkam a sanitárovi, za ich neúnavnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých smeroch. V ťažkých chvíľach mi boli psychicky nápomocné, takže som zdĺhavú hospitalizáciu lepšie znášala. A musím podotknúť, že vždy Vám boli pripravené pomôcť. Dnes som už doma a verím že som na začiatku cesty k uzdraveniu sa. Ešte raz všetkým ďakujem.