Poďakovanie pre CPO, chirurgov a urológov, Nem. sv. Cyrila a Metoda


Obsah:
Chcem sa poďakovať rýchlu a odbornú pomoc lekárovi a sestričkám, ktorí mali službu na pohotovosti (chirurgické oddelenie, urológia) v noci z 12.-13.12.2016, ako aj MUDr. Albertovi a MUDr. Vačkovej z urologického oddelenia za kvalitné, rýchle a odborné ošetrenie a cenné rady pri nasledovnej liečbe. Verím, že ak sa týmto a podobným mladým doktorom a sestričkám pripravia dobré podmienky odborného rastu a samozrejme zlepšia aj materiálne a finančné možnosti, určite nebudú hľadať lepšie podmienky v zahraničí, ale sa budú venovať pacientom zo Slovenska, čo už tak zúfalo potrebujeme. Ešte raz veľké poďakovanie a veľa úspechov v ich ďalšej práci.
Vladislav Č.