Poďakovanie pre MUDr. Martina Ježovíta z II. chirurgickej kliniky Nemocnice Cyrila a Metoda, Antolská Bratislava


Obsah:Chcela by som sa týmto poďakovať MUDr. Ježovítovi z II. chirurgickej kliniky LF a UNB Nemocnice na Antolskej za profesionálny, ale aj ľudský a citlivý prístup počas môjho pooperačného kontrolného vyšetrenia na klinike. Veľmi ochotne zodpovedal moje zvedavé otázky týkajúce sa mojej operácie a dal mi odporúčania, ktoré treba po vybratí štichov dodržiavať. Ďakujem mu za komplexnú starostlivosť aj počas môjho pobytu n chirurgickej klinike na prelome júna a júla 2020. 
Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

PhDr. Vlasta Sekuciová