Poďakovanie V. Internej klinike


Obsah:Ďakujeme pracovníkom V. internej kliniky za veľmi dobrú odbornú a ľudskú starostlivosť o moju manželku Zuzanu , ktorá bola prijatá na kliniku vo veľmi vážnom stave . Vďaka ich starostlivosti bola 2.9.2022 prepustená do domáceho liečenia v dobrom stave .